петък, 30 юли 2010 г.

Проект за кухняС какво да започна?Това е най-трудното, и все още не съм сигурна!
Това е една от многото идеи стигнала до проект, през които минавам за обзавеждането в къщи. Определено обаче няма да я реализирам,защото докато се стигне до там, ще ми дойде някаква друга идея. Най-трудно е да обзавеждаш собствения си дом...при всички останали е някак лесно!

one big


Може би се чудите какво е "CIKNOTO"? На цигански означава малко, дребно! И напълно важи за мен, защото съм нисичка. Това всъщност е един от прякорите ми в университета, лепнат ми от колега. За какво ще пиша въобще не знам, но добре дошли в моя блог!

You might wonder what "CIKNOTO" mean? In Gypsy's language it means less, low, little retail! And completely true for me because I am a shorty one. This is actually one of my nicknames at the university, Stuck from my colleague. What will I write about, I do not know at all, but you are wellcome to my blog!